Isabelle's Biz Point - Puts The Isabelle In Britain.

Hälsan går främst

Det har ju mäts att hälsan är som ett BMI eller ett body mass index. Detta kan man få fram på ett relativt enkelt sätt och man kan beräkna om man ligger bra till eller inte. Det är ju ganska kul med tanke på att vdi 2035 inte är ett samma värde. Det kan ju tyckas lite långsökt men det är ju sant, det är inte samma sak. Men misströsta inte, bMI och hälsa är fortfarande viktigt och man får inte underskatta kraften i en god hälsa för alla.